Regler for Liodden Camping

  1. Er resepsjonen åpen, henvend deg der for registrering og betaling snarest mulig etter ankomst. Er ikke resepsjonen åpen, bruk selvbetjeningssystemet på forsiden. Fyll ut en ”bomkonvolutt” og legg penger i denne. Behold kvitteringen Putt konvolutten i den røde sprekken. Nøkler til bestilte og ledige hytter henger også på samme sted.
  2. Hunder holdes i bånd og luftes utenfor campingområdet.
  3. Unødig kjøring på plassen skal unngås. Kjør sakte.
  4. Det skal være ro på plassen mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Etter kl. 24.00 skal det være absolutt stille!
  5. Husholdningsavfall legges i søppelcontainer ved sanitæranlegget.
  6. Liodden Camping er ikke ansvarlig for tyveri eller skade på gjestens eiendeler.
  7. Ved avreise skal det benyttede område eller hytte forlates rent og ryddig. Avreise senest kl. 12.00 om ikke annet er avtalt..
  8. Gjester som er beruset eller viser usømmelighet og forstyrrer ro og orden, skal vises bort, om nødvendig med politiets hjelp.

Dersom reglementet følges, vil både du og de andre gjestene få et hyggelig opphold på Liodden Camping!